Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Zarząd Dzielnicy

Zarząd Dzielnicy jest organem wykonawczym dzielnicy. W skład Zarządu wchodzą Burmistrz, oraz jego Zastępcy. Burmistrz oraz pozostali członkowie Zarządu działają na mocy upoważnień i pełnomocnictw do konkretnych czynności wydawanych przez Prezydenta m.st. Warszawy. Do zakresu działania Zarządu Dzielnicy należy w szczególności:

 • wykonywanie uchwał Rady m.st. Warszawy,
 • wykonywanie uchwał Rady Dzielnicy,
 • prowadzenie gospodarki finansowej dzielnicy na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy w ramach otrzymanych upoważnień,
 • realizowanie innych spraw lokalnych dzielnicy tj. podejmowanie działań na rzecz zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców,
 • gospodarowanie mieniem komunalnym powierzonym.

Skład Zarządu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy:

Małgorzata Kwiatkowska
 
 

Małgorzata Kwiatkowska

Burmistrz Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy

ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
pok.: 222 (sekretariat)
tel.: (+48) 22 44 38 521
e-mail: targowek.sekretariat@um.warszawa.pl

Burmistrz przyjmuje mieszkańców po uprzednim zapisaniu się w sekretariacie lub telefonicznie

Podległe wydziały:

 • Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy Targówek,
 • Wydział Obsługi Zarządu Dzielnicy Targówek,
 • Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki dla Dzielnicy Targówek,
 • Wydział Prawny dla Dzielnicy Targówek,
 • Zespół Kadr dla Dzielnicy Targówek,
 • Zespół Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Targówek,
 • Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Kontroli oraz Systemu Kontroli Zarządczej dla Dzielnicy Targówek.

 

Dorota Kozielska
 
 

Dorota Kozielska

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
pok.: 222 (sekretariat)
tel.: (+48) 22 44 38 522
e-mail: targowek.sekretariat@um.warszawa.pl

Zastępca Burmistrza przyjmuje mieszkańców w poniedziałki, w godz. 14.00-16.00, po uprzednim zapisaniu się w sekretariacie lub telefonicznie

Podległe wydziały/jednostki:

 • Wydział Edukacji i Wychowania dla Dzielnicy Targówek,
 • Wydział Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy Targówek,
 • Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Targówek,
 • Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Targówek,
 • Zespół Wymiaru Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi,
 • Biblioteka Publiczna,
 • Centrum Kultury i Aktywności,
 • Dom Kultury "Świt",
 • Dom Kultury "Zacisze",
 • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty,
 • placówki oświaty i wychowania.

 

Krzysztof Miszewski
 

Krzysztof Miszewski

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
pok.: 225 (sekretariat)
tel.: (+48) 22 44 38 523
e-mail: targowek.sekretariat@um.warszawa.pl

Zastępca Burmistrza przyjmuje mieszkańców po uprzednim zapisaniu się w sekretariacie lub telefonicznie

Podległe wydziały/jednostki:

 • Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Targówek,
 • Wydział Inwestycji dla Dzielnicy Targówek,
 • Zespół Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Targówek,
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji.

 

Jędrzej Kunowski
 

Jędrzej Kunowski

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
pok.: 225 (sekretariat)
tel.: (+48) 22 44 38 523
e-mail: targowek.sekretariat@um.warszawa.pl

Zastępca Burmistrza przyjmuje mieszkańców w poniedziałki i wtorki w godz.15.00-16.00, po uprzednim zapisaniu się w sekretariacie lub telefonicznie

Podległe wydziały/jednostki:

 • Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek,
 • Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Targówek,
 • Wydział Komunikacji Społecznej, Funduszy Europejskich i Analiz dla Dzielnicy Targówek,
 • Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Targówek,

 

Jacek Duczman
 

Jacek Duczman

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
pok.: 228 (sekretariat)
tel.: (+48) 22 44 38 524
e-mail: targowek.sekretariat@um.warszawa.pl

Zastępca Burmistrza przyjmuje mieszkańców w poniedziałki, w godz. 13.00-15.00, po uprzednim zapisaniu się w sekretariacie lub telefonicznie

Podległe wydziały/jednostki:

 • Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Targówek,
 • Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Targówek,
 • Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Targówek,
 • Ośrodek Pomocy Społecznej,
 • Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku",
 • Zakład Gospodarowania Nieruchomościami.